სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

მწვრთნელები

ინფორმაცია მალე იქნება...

გიორგი იანტბ...
სახელი, გვარი: გიორგი იანტბელიძე დაბადების რიცხვი, ადგილი...
გოჩა ბერაძე
სახელი, გვარი: გოჩა ბერაძე დაბადების რიცხვი, ადგილი: 02. 05. 1977.თ...
დავით ლეჟავა
სახელი, გვარი: დავით ლეჟავა დაბადების რიცხვი, ადგილი: 16.08.1978. ...
რამაზ ნიკოლა...
სახელი, გვარი: რამაზ ნიკოლაძე დაბადების რიცხვი, ადგილი: 13.03.1...
ზურაბ ანთაურ...
სახელი, გვარი: ზურაბ ანთაური დაბადების რიცხვი, ადგილი: 17.08.1961...
კობა კიკაძე
სახელი, გვარი: კობა კიკაძე დაბადების რიცხვი, ადგილი: 05.11.1975. ხ...
თამაზ ბენდია...
სახელი, გვარი: თამაზ ბენდიანიშვილი დაბადების რიცხვი, ადგი...
ვაჟა თინიკაშ...
სახელი, გვარი: ვაჟა თინიკაშვილი დაბადების თარიღი, ადგილი: 1...
კახაბერ დობო...
სახელი, გვარი: კახაბერ დობორჯგინიძე დაბადების თარიღი: 31.03.197...
მალხაზ შეშაბ...
სახელი, გვარი: მალხაზ შეშაბერიძე დაბადების დარიღი: 30.03.1958. ...
დავით შეშაბე...
სახელი, გვარი: დავით შეშაბერიძე დაბადების თარიღი, ადგილი: 2...
ვაჟა ბალხამი...
სახელი, გვარი: ვაჟა ბალხამიშვილი დაბადების რიცხვი, ადგილი...
რევაზ კობიაშ...
სახელი, გვარი: რევაზ კობიაშვილი დაბადების თარიღი, ადგილი: 1...
სახელი, გვარი:  ვაჟა კრავეიშვილი დაბადების ადგილი, თარიღ...
ჯონი ლორია
სახელი, გვარი:   ჯონი ლორია დაბადების ადგილი, თარიღი: 18.11.1...