სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

სტრუქტურა

დირექტორი დირექტორი მონიტორინგის მონიტორინგის უფროსი უფროსი მონიტორინგის მონიტორინგის სპეციალისტი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი განყოფილების უფროსი სპორტული სპორტული განყოფილების უფროსი განყოფილების უფროსი დირექტორის დირექტორის პირველი მოადგილე პირველი მოადგილე დირექტორის დირექტორის მოადგილე მოადგილე მთავარი ბუღალტერი არქივის სპეც. საქმის მწარმ. საზ. ურთ. სპეც. ად. რეს. მართვის სპეც. შესყიდვების სპეციალისტი მატ.ტექ უზრუნ. ჯგუფის უფროსი ბუღალტერი საწყობის გამგე ტექნიკური მუშაკი სამეურნეო მუშაკი ელექტრიკი დამლაგებელი (4) დამხმარე მოსამსახურე სპ. საცხ. უფრ. ადმ. სპ. საცხ. დღის ადმ. (3) სპ. საცხ. ღამის ადმ. (3) ექთანი (2) იურისტი მწვრთნელ- სელექციონერი მწვრთნელი (15) დარბაზების კომენდანტი ექიმი ინსტრუქტორი -მეთოდისტი