სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

მწვრთნელები

>

რამაზ ნიკოლაძე

სახელი, გვარი: რამაზ ნიკოლაძე

დაბადების რიცხვი, ადგილი: 13.03.1962. ქუთაისი

სპორტის სახეობა: კრივი

სამუშაო გამოცდილება:

2007 წ სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის კრივის მწვრთნელი- დღემდე.