სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი
2020 წლის ზამთრის სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება

2020 წლის ზამთრის სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება

2020 წლის 28 იანვარიდან 11 თებერვლის ჩათვლით ცენტრის სპორტსმენები საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ზამთრის სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებზე გაემგზავრნენ ქალაქ გორში.

ცენტრი თავისი საქმიანობის, ამოცანებისა და მიზნების შესაბამისად ხელს უწყობს სპორტსმენთა ფიზიკური განვითარების დონის ამაღლებას და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას, რაც შეკრების მთავარ მიზანს წარმოადგენს.

სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელებს ვუსურვებთ ნაყოფიერ და შედეგზე ორიენტირებულ შეკრებას.

<< დაბრუნება 2020-01-28