სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი
ოლიმპიურ ცენტრს

ოლიმპიურ ცენტრს

21 დეკემბერს შპს "ელფს", რომელიც საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის აღსაზრდელებს კვებით მომსახურებას უწევს, თურქეთიდან "ისო კონსალტინგ"-ის წარმომადგენელი ესტუმრა.

ვიზიტის მიზანს სურსათის უვნებლობაზე აუდიტის ჩატარება წარმოადგენდა.

"ისო"-ს თანამშრომელმა ოლიმპიური ცენტრის სასადილოში პროდუქტების შენახვის სტანდარტები და ჰიგიენური პირობები შეამოწმა.

აღსანიშნავია, რომ შპს "ელფი" "ისო კონსალტინგ"-ის სერთიფიკატის მფლობელია და შემოწმებას ყოველ წელიწადს გადის.

<< დაბრუნება 2015-12-23