სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნა

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე - oc@olympiccentre.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შემთხვევაში, შეავსეთ შესაბამისი ველები:

სახელი :
გვარი :
პირადი ნომერი :
ელ.ფოსტა :
ტელეფონი :
რა საშუალებით გსურთ მიიღოთ პასუხი :
ფაილის მიმაგრება (დასაშვები ფორმატი: JPG; PDF) :
აუცილებელი ველი.