სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

ჯაბა პაპინაშვილი

პარიზის გრანდ სლემი-ბრინჯაო